Lid worden van

Wijk- en bewonersvereniging Tuindorp

Als u in Tuindorp woont kunt u natuurlijk ook lid worden van Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp. Download het onderstaande aanmeldingsformulier, print het uit, vul het in en stuur het op of stuur een e-mail naar info@tuindorpschiedam.nl met daarin:

 • Uw voornaam
 • Uw achternaam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer (optioneel)

Vermeld ook dezelfde gegevens van overige aan te melden gezinsleden.


De contributiebedragen voor Wijk- en bewonersvereniging Tuindorp

 • Leden t/m 16 jaar: € 6.00 per persoon per jaar.
 • Leden t/m 65 jaar: € 12.00 per persoon per jaar.
 • Leden 65+: € 6.00 per persoon per jaar.
 • Per gezin maximaal € 30.00 per jaar.

De contributie kan jaarlijks vanaf 1 januari overgemaakt worden op onderstaand bankrekeningnummer.

U kunt het bedrag overmaken via:

 • Een overschrijvingsformulier van uw eigen bank.
 • Internet bankieren.

Over te maken naar Rabobank rekeningnummer NL60 RABO 0147615127 t.n.v. Wijkvereniging Tuindorp te Schiedam, onder vermelding van: contributie met jaartal en uw naam en voorletter(s).

Betaalt u de contributie voor meerdere personen, dan graag de namen er apart bij vermelden. Als u voor iemand anders betaalt, wilt u dan a.u.b. de naam, voorletters en het adres erbij vermelden. Er zijn namelijk diverse families met dezelfde naam.

Wij verzoeken u om de contributie via bovenstaande wijze aan ons over te maken en niet contant af te geven in 't Schooltje of aan derden. Dit om misverstanden over de betalingen te voorkomen.

We zien uw betaling graag uiterlijk 31 maart tegemoet.