Contactinformatie

Wijk- en Bewonersvereniging Tuindorp Schiedam

Penningmeester:
Mieke vd Stel
Email: boekhouding.tuindorp@gmail.com

Jeugdactiviteiten:

Email: Algemeen bestuur:
Dik Schenk
Email: d.schenk11@kpnplanet.nl

Beheerder Wijkgebouw

Email: schooltjetuindorp@gmail.com

Belangrijke nummers

Alarmnummer 112
Politie 0900-8844
Gemeente Schiedam 14010
www.schiedam.nl
Woonplus Maandag/vrijdag van 8u00-11u00. 010-2045100
www.woonplus.nl