31 mei, 2021

Warmtestation voor Groenoord

Warmtestation

Het toekomstige warmtestation voor Groenoord is gepland net buiten deze wijk, in Kethel. Het wordt een groen gebouw met een gevel vol planten, zodat het past in de omgeving van het Beatrixpark. Ook al start Eneco pas medio augustus 2022 met de bouw, informeren we je graag want de voorbereidingen zijn nu al in volle gang.

Waarom een warmtestation

Het warmtestation levert warmte aan het warmtenet voor Groenoord. Via een warmtewisselaar wordt in het warmtestation de warmte uit Leiding over Noord overgedragen aan het warmtenet. De warmte uit dit net gebruiken we om woningen en bedrijven te verwarmen. Ook het (drink)water voor keuken en badkamer wordt ermee opgewarmd. In het warmtestation staan ook gasketels en een buffer. Deze zetten we alleen in als de warmtevraag heel hoog is op erg koude winterdagen of als er onderhoud is aan Leiding over Noord of bij AVR, die de warmte levert. Zo kunnen bewoners van Groenoord altijd op voldoende warmte rekenen. De ketels gebruiken nu nog aardgas, maar vanaf 2040 verwachten we over te kunnen schakelen op bijvoorbeeld groengas.

Waar komt het warmtestation?

kaart lokatie warmtestation

Het toekomstige warmtestation voor Groenoord is gepland net buiten deze wijk, in Kethel. Het komt te staan op een deel van het parkeerterrein aan de Groenoordstraat, langs de snelweg A20 bij het knooppunt Kethelplein. De parkeerplaatsen die door het gebouw vervallen, komen terug op het parkeerterrein aan de zuidkant van de sporthal Groenoord. De bouw van het warmtestations start in augustus 2022. In mei 2024 is het warmtestation naar verwachting klaar.

Groen gebouw

De architect heeft een groen gebouw ontworpen dat past in de omgeving. Vanwege de locatie naast het Beatrixpark, de fietsroute en de Poldervaart is samen met de stedenbouwkundige van de gemeente ook gekozen voor planten aan de gevel. Wil je weten hoe het eruit komt te zien, kijk dan naar de online impressie

Vragen van bewoners

In februari zijn de online informatiesessie goed bezocht door bewoners en ondernemers uit de omgeving. De vragen gingen over de werkzaamheden, het gebouw, de duurzaamheid en wat je er in de omgeving eventueel van merkt als het warmtestation er eenmaal staat, zoals licht en geluid. Bewoners gaven aan het jammer te vinden dat de Prinses Beatrixlaan deels weer opengaat. Er was wel begrip dat dit nodig is om de warmteleidingen vanaf het warmtestation naar Groenoord aan te kunnen leggen. De aanleg heeft geen gevolgen voor waardevolle bomen. Ook verplaatsen we, waar mogelijk, bestaand groen en brengen we nieuwe aanplant aan.